Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

Česko-Slovenské energetické fórum 2023 – Energetika v permanentnej zmene
17.-18. máj, Bratislava

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Cena elektriny a zemného plynu
 2. Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády
 3. Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť
 4. Štátne pomoc domácnostiam s cenami energie
 5. RTVS: Ministri energetiky sa nedohodli na cenách
 6. Firmám budú dotovať účty za energie
 7. Európa sa snaží skrotiť drahé energie
 8. Krátkodobé zastavenie tokov ruskej ropy
 9. RTVS: Cez NS I opäť prúdi plyn do Európy a európska solidarita
 10. Plynu by malo byť dosť na celú zimu
 11. Krátenie ruských dodávok plynu do Európy
 12. K veci: Rusi škrtia kohútiky
 13. Európski lídri odsúhlasili ropné embargo voči Rusku. Aké to môže mať následky?
 14. Vojna prerušila dodávky plynu
 15. Dostaneme výnimku z ropného embarga
 16. Putin chce za plyn ruble
 17. Embargo na ruské energie by sme pocítili
 18. Ekonomické riziká konfliktu na Ukrajine
 19. Vláda ide skrotiť drahé energie
 20. Štúdio TA3: Vojna na Ukrajine by dvihla ceny plynu
 21. Energetická bezpečnosť SR a EÚ v tieni ukrajinskej krízy
 22. Energetická bilancia roku 2021
 23. J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje
 24. Nemci zatiaľ nepovolili Nord Stream II
 25. TA3: Sulík nechce, aby SSE získali Maďari
 26. Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy
 27. Prečo rastú ceny energií? A čo majú urobiť klienti Slovakia Energy?
 28. Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?
 29. Za plyn si priplatíme
 30. Ako dražejú energie a čo sa s tým dá urobiť?
 31. Ceny energií prudko rastú
 32. Hekeri ohrozili dodávky pohonných hmôt
 33. Mochovce by mohli spustiť tento rok
 34. J. Badida o spaľovaní rádioaktívneho odpadu
 35. Pár sekúnd od katastrofy
 36. Príbeh Mochoviec - stavať, stavať a (ne)dostavať
 37. Analytik J. Badida o problémoch pri výstavbe Mochoviec
 38. J. Badida v TA3 o lacnejšom plyne a elektrine
 39. Cena elektriny v roku 2021 pre domácnosti klesne
 40. Ceny plynu pre domácnosti výrazne poklesnú
 41. „EKO“ delenie Európskej únie
 42. Rýchle tempo zvyšovania klimatických ambícií EÚ
 43. Kvalitné ovzdušie a klimatická neutralita budú vyžadovať daňovú reformu – pocítia to i domácnosti
 44. Opozícia chce poslanecký prieskum - kúpa VSE
 45. J. Badida debatuje o príspevkoch štátu na novostavby a zateplenie rodinných domov
 46. J. Badida v TA3 o očakávanom zlacnení elektriny a plynu
 47. Regulácia cien energií by sa mala zrušiť
 48. Čo čaká vládu pri energetických podnikov
 49. Čo môžu vláda a URSO urobiť pre prijateľné ceny energie
 50. Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020
 51. Analytik J. Badida o zdražovaní plynu aj elektriny na rok 2020
 52. Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020
 53. J. Badida v TA3 o zdražovaní elektriny a deformovanom trhu
 54. J. Badida v TA3 o ďalšom posúvaní dostavby Mochoviec
 55. Energetický mix SR a vplyv hospodárenia SEPS na ceny elektriny
 56. Koniec podpory výroby elektriny z hornonitrianskeho uhlia - dôvody a následky
 57. J. Badida v TA3 o tom, čo nám prinesie Nord Stream II
 58. J. Badida v RTVS o dodávkach/preprave ruského plynu na/cez Slovensko
 59. J. Badida v TA3 o finančnej podpore domácností pri zatepľovaní či kúpe ekologického zdroja tepla
 60. J. Badida v TA3 o kauze so znečistenou ruskou ropou
 61. J. Badida v RTVS aj o americkom zemnom plyne
 62. J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy
 63. J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce
 64. J. Badida v TA3 o zložitej výstavbe Mochoviec
 65. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 66. Šanca pre plynárenstvo
 67. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 68. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 69. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 70. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 71. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 72. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 73. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 74. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 75. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 76. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 77. Ceny tepla a teplej vody porastú
 78. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 79. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 80. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 81. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 82. Mochovce, OZE a DENS 2018
 83. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 84. Ako zmierniť rast cien elektriny
 85. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 86. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 87. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 88. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 89. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 90. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 91. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 92. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 93. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 94. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 95. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 96. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 97. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 98. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 99. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 100. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 101. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 102. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 103. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 104. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 105. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 106. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 107. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 108. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 109. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 110. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 111. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 112. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 113. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 114. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 115. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 116. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 117. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 118. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 119. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 120. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 121. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 122. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 123. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 124. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 125. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 126. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 127. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 128. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 129. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 130. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 131. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 132. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 133. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 134. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 135. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 136. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 137. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 138. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 139. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 140. Chaos v distribučných tarifách
 141. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 142. Platby za energie vyvolali hystériu
 143. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 144. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 145. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 146. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 147. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 148. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 149. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 150. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 151. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 152. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 153. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 154. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 155. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 156. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 157. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 158. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 159. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 160. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 161. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 162. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 163. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 164. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 165. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 166. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 167. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 168. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 169. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 170. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 171. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 172. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 173. Záujem o Energetickú chartu rastie
 174. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 175. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 176. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 177. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 178. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 179. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 180. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 181. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 182. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 183. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 184. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 185. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 186. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 187. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 188. Čo nového na plynárenskom fronte?
 189. OPEC sa zbláznil?
 190. Výstavba nového ruského plynovodu
 191. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 192. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 193. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 194. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 195. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 196. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 197. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 198. Energetická únia a národne záujmy
 199. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 200. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 201. Z prvej ruky – Energetická únia
 202. Ohrozené dodávky plynu
 203. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 204. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 205. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 206. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 207. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 208. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 209. Ceny energií na rok 2015
 210. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 211. Ako ušetriť na energiách
 212. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 213. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 214. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 215. Ceny elektriny na Slovensku
 216. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 217. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 218. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 219. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 220. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 221. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 222. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 223. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 224. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 225. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 226. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 227. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 228. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 229. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 230. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 231. Z Ruska prúdi menej plynu
 232. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 233. Energetické trendy 21. storočia
 234. „Zelená“ energetika
 235. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 236. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 237. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 238. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 239. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 240. Ukrajinské plynové trápenie
 241. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 242. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.