Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

SPP informuje o cenách za dodávku energie v roku 2024

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Energetická bilancia roku 2021

Rok 2021 je úspešne za nami a tak je vhodný čas zaspomínať si na jeho najvýznamnejšie míľniky z pohľadu slovenskej energetiky.

Najväčším a určite aj najnepríjemnejším prekvapením bol turbulentný vývoj na energetických burzách. Post-covidové naštartovanie ekonomík viedlo k zvýšenému dopytu po energiách. Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) bežne smerujúce do Európy, tentoraz zakotvili v Ázii, ktorá ich preplatila. Zásobníky plynu boli po predchádzajúcej dlhej zime naplnené iba podpriemerne a v lete, pri rastúcich cenách, už chýbala motivácia ich dostatočne zaplniť. Tento nepriaznivý cenový vývoj mohli zvrátiť vyššie dodávky ruského plynu do Európy, no opak bol pravdou. Gazprom síce plnil svoje zmluvné záväzky vyplávajúce z dlhodobých kontraktov, ale situáciu neupokojoval zvýšenými dodávkami na spotové trhy. Svoje európske zásobníky v Nemecku a Rakúsku tiež naplnil len podpriemerne a dodatočné prepravné kapacity cez Ukrajinu a Poľsko kupoval len v obmedzenej miere. Niet divu, že sme zažili i neštandardné, reverzné toky na plynovode Jamal. Dôsledky tohto mixu sú všetkým dobre známe. Januárové ceny plynu na referenčnej holandskej burze preskočili tri dni pred Vianocami neuveriteľných 180 eur/MWh.

Ďalším obrovským šokom bol vývoj cien emisných povolenie, ktoré začiatkom decembra atakovali hranicu 90 eur za tonu. Ich hlavnou príčinou rastu bola potreba výroby elektriny v zariadeniach spaľujúcich fosílne palivá (uhlie a zemný plyn) s vysokou mierou emisií uhlíka. Avšak k ich rastu prispeli i trhové očakávania spojené s prísnejšou klimatickou politikou EÚ a novej nemeckej koalície či závermi klimatickej konferencie COP 26 o postupnom znížení spotreby uhlia.

Navyše sa znížila ponuka pri produkcii elektrickej energie, keď v Severnom mori menej fúkalo a Nemci plánovane a Francúzi neočakávane vypínali svoje jadrové elektrárne. Všetky tieto faktory viedli i k historickým cenám elektriny, keď ročný kontrakt baseload-ovej dodávky na rok 2022 sa dva dni pred Vianocami na referenčnej pražskej burze vyšplhal na závratných 330 eur/MWh.

Prirodzene sa veľkoobchodné ceny komodít premietli i do faktúr slovenských odberateľov. Neregulovaný segment zaznamenal problémy s vysokými a nestabilnými cenami už pri jesennom nákupe plynu a elektriny. Mnohé fabriky dokonca ohlasovali potenciálne obmedzovanie výroby (Duslo, Slovalco, OFZ). A niet sa čomu diviť, veď náklady na energie stúpnu firmám i samosprávam v roku 2022 o desiatky percent. Lepšie na tom nebudú ani domácnosti (i) v rodinných domoch, ktoré elektrinou či zemným plynom kúria či (ii) v bytových domoch odoberajúce teplo vyrábané centralizovanie zo zemného plynu. Tie môžu v roku 2022 očakávať nárasty na svojich faktúrach v desiatkach, ba i stovkách eur ročne. Samozrejme na takéto razantné zvýšenie cien reagujú i politici, keď napríklad hospodársky výbor NR SR požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Ministerstvo hospodárstva SR, aby pripravili „návrh riešenia dopadov výrazného rastu cien energií“ pre odberateľov. Hovorí sa o možných kompenzáciách zo strany štátu, a to v prípade nárastu konečnej ceny tepla, plynu a elektriny o 25% oproti roku 2020.

Viaceré zaujímavé zmeny pripravilo i URSO. V prvom rade zavádza systém pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorou sa snaží zlepšiť pozíciu slovenských podnikateľov voči ich európskej konkurencii. V roku 2022 teda plánuje stanoviť tri podnikateľské sadzby TPS v závislosti od ich ročnej spotreby elektriny: (i) do 1 GWh, (ii) od 1 GWh do 100 GWh a (iii) nad 100 GWh. Takisto ruší povinnosť platby TPS pri ostrovných prevádzkach, t.j. pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú trvalo oddelené od sústavy. Výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy sa zasa potešia zníženiu G-komponentu, čiže platby za prístup, z 30% na 15% hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) dojednanej v zmluve o pripojení alebo z 12-mesačnej rezervovanej kapacity (RK).

Na pôde Ministerstva hospodárstva SR zasa vznikol návrh Nového dizajnu trhu. Po jeho schválení NR SR sa vytvoria, hlavne aktívnym zákazníkom s vlastnou výrobou (prosumers), zaujímavé príležitosti na dosiahnutie väčšej miery nezávislosti, zlacnenie vlastnej spotreby elektriny a možno i privyrobenie. Revolučným prvkom, s obrovským potenciálom rozvoja inovatívnych riešení, bude dozaista nový koncept agregátora. Ten by mal diaľkovo riadiť spotrebu či dodávku viacerých poskytovateľov flexibility, ako napríklad majiteľov elektromobilov, prevádzok s možnosťou odloženej spotreby či domácností s tepelným čerpadlom, za čo im zaplatí, resp. poskytne inú formu odplaty. Ministerstvo tiež predstavilo zaujímavé zmeny ohľadne konceptu lokálneho zdroja (LZ), ktorý v týchto časoch cenových šokov zvažuje nie jedna prevádzka. V návrhu sa nahrádza výkonové obmedzenie LZ (aktuálnych max. 500 kW) výškou MRK odberného miesta. Rovnako sa umožní dodať výrobcom v LZ viac elektriny do sústavy, keď sa zvyšuje hranica MRK z 10% na 50% inštalovaného výkonu LZ. A nakoniec sa úľava z platby TPS obmedzí na max. 600 MWh spotrebovanej elektriny z LZ za rok. Ak predmetná novela zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE/KVET skutočne prejde, možno očakávať zvýšený dopyt neregulovaného segmentu odberateľov po vlastnej výrobe elektriny.

Turbulentný rok 2021 máme úspešne za sebou a prichádzajú výzvy roka 2022, ktoré isto zasiahnu i slovenských odberateľov. Čakajú nás debaty ohľadne legislatívneho balíčka Fit for 55, taxonómie udržateľných aktivít, novej Regulačnej politiky, ale aj rozhodnutia Úradu jadrového dozoru ohľadne spustenia 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach či nemeckého regulátora k certifikácii plynovodu Nord Stream II.

Spoločnosť ESCO Slovensko, a. s. a jej dcérske spoločnosti sa zameriavajú na poskytovanie energetických služieb, počnúc energetickými auditmi, návrhom a inštaláciou osvetlenia, fotovoltických elektrární, kotolní, chladiacich zariadení, výstavbou a prevádzkou trafostaníc, plynových regulačných staníc a súvisiacich služieb v oblasti energetiky. Pre celý rad zákazníkov aj ich energetické zariadenia prevádzkuje a poskytuje služby týkajúce sa údržby a servisu. ESCO Slovensko spája medzinárodné skúsenosti spoločnosti ČEZ ESCO, jedného z najväčších poskytovateľov energetických služieb v regióne strednej Európy, so skúsenosťami a zázemím spoločnosti SPP, najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.