Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Krátkodobé zastavenie tokov ruskej ropy

Cez NS I opäť prúdi plyn do Európy a európska solidarita

TA3: Plynu by malo byť dosť na celú zimu

Krátenie ruských dodávok plynu do Európy

Kalendár akcií

PR sekcia

Možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Slovnaft nabehol po letnej odstávke na plnú prevádzku

SEPS navyšuje obchodné kapacity medzi Slovenskom a Ukrajinou

Polročné výsledky štátneho SEPS-u

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Ako spracovať výberové kritériá na zhotoviteľa

4 Realizácia

4.1 Ako spracovať výberové kritériá na zhotoviteľa

Prečo sa zaoberať určením kritérií pre výber zhotoviteľa pri obnove bytových domov?

 • Ide o peniaze vlastníkov bytov, ktorí nemajú profesionálne skúsenosti s výberovými konaniami.
 • Je to najväčšia investícia počas existencie bytového domu.
 • Dobre stanovené kritériá dokážu ušetriť najväčšiu sumu peňazí a zabezpečiť dlhotrvajúcu kvalitu.
 • Transparentný proces výberu je základ úspechu celej obnovy a dobrých vzťahov všetkých zúčastnených.

Ktoré sú rozhodujúce kritériá pre výber zhotoviteľa

Väčšine realizovaných obnov bytových domov vyhovujú tieto kritériá:
 • kvalita cenovej ponuky,
 • referencie,
 • cena,
 • zmluvné podmienky.

Na začiatku je potrebné si s účastníkmi obnovy, čiže so správcom, výborom vlastníkov, projektantom a stavebným dozorom prekonzultovať, či nie je potrebné niektoré z kritérií upraviť podľa miestnych špecifík a určiť váhu jednotlivých kritérií. V každom prípade odporúčame, aby cena nebola jediným kritériom výberu, lebo takýto výber spravidla zapríčiní nekvalitné zhotovenie alebo iné problémy pri realizácii, prípadne zvýšené náklady na údržbu a opravy počas mnohých rokov po obnove. Aj keď náklady obnovy sú dôležité, je potrebné hľadať hlavne správny pomer medzi kvalitou a cenou.

A. Kvalita cenovej ponuky
Kvalitu cenovej ponuky ako prvé kritérium uvádzame z dôvodu, že zvyčajne najlepšie vystihuje kvalitu technického zázemia firmy, ktoré je dôležité pre kvalitnú realizáciu.
 • Dodržanie výkazu výmer (0 – 2 body)
 • Odporúčané zlepšenia a upozornenia na prípadné chyby prekonzultované s projektantom (0 – 2 body)
 • Obhliadka bytového domu (0 – 2 body)
 • Dodržiavanie sľúbených dohôd pri cenových ponukách (0 – 2 body)
 • Poskytnutá zľava je primeraná k výške cenovej ponuky (0 – 2 body)
B. Referencie

Referencie prezradia, v akej kvalite bude obnova zhotovená, aké budú vzťahy počas realizácie, či firma stavbu dokončí a odstráni prípadné reklamácie počas záručnej doby, či budú poctivo vyplatení všetci zúčastnení na obnove.

 • Dĺžka existencie firmy v nezmenenej podobe (odporúčame skontrolovať podľa ORSR):
  • ak firma existuje menej, ako je doba záruky (min. 5 rokov), odpočet 10 bodov,
  • za každý rok nad 5 rokov existencie 1 bod navyše.
 • Počet podobných stavieb zrealizovaných počas existencie firmy (kontrola cez obrat firmy delený cenou)
 • Firma vlastní certifikát kvality ISO 9001 (0 – 3 body)
 • Preverenie si referencií na konkrétnych vlastníkov cez telefóne čísla uvedené v referenciách, pozvanie na obhliadku stavby
 • Transparentnosť a serióznosť majiteľských štruktúr (či sa nemenia hlavní majitelia firmy a nie sú účastní vo firmách, ktoré sú v likvidácii, konkurzoch a reštrukturalizáciách) (0 – 2 body)
C. Cena

Pri cene je najdôležitejšie porovnanie cenových ponúk, aby sa porovnávalo porovnateľné s porovnateľným. Prvým predpokladom je, aby všetci nacenili rovnaký výkaz výmer. Kvalitu materiálov je potrebné porovnávať z hľadiska životnosti jednotlivých konštrukcií a pozrieť sa na to z pohľadu budúcich 30 rokov. Kontrolu, či ponuka obsahuje všetky položky, odporúčame zveriť odborníkovi skúsenému v obnove (môže to byť stavebný dozor, projektant, správca).

Výpočet kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa ceny:

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou zmluvnou cenou.

Počet bodov n závisí od váhy, ktorú chcú investori, teda vlastníci bytov, cenovému kritériu priradiť.

D. Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky zabezpečujú, aby sa správca a vlastníci bytov nedostali do problémov pri zlyhaní realizačnej firmy. Záruku firmy možno akceptovať len tak dlhú, ako je existencia firmy v súčasnej podobe.

Platobné podmienky:
 • ak firma požaduje zálohu, odpočet 10 bodov,
 • splatnosť 30 dní a zádržné 5 % do kolaudácie, 4 body.
 • Dĺžka záruky (0 – 3 body)
 • Doba realizácie (0 – 3 body)
E. Dôvody na vylúčenie zo súťaže

Na záver uvádzame niekoľko veľmi vážnych dôvodov, za ktoré treba vylúčiť firmu zo súťaže a mala by dostať zákaz zúčastňovať sa aj ďalších súťaží.

 • Absencia záznamu z poslednej inšpekcie na stavbe či neplatná licencia na zhotovenie ETICS
 • Ponúknutie úplatku
 • Ohováranie konkurencie
 • Nezaplatené pohľadávky štátu
 • Konkurz, reštrukturalizácia
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2022 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.